Blog

Google PageRank is nog altijd belangrijk voor SEO

Is Google PageRank nog steeds belangrijk?

In de jaren ’90 introduceerde Google het PageRank algoritme als een manier om de waarde van een webpagina te bepalen. Sindsdien zijn de Google algoritmes flink veranderd en complexer geworden. PageRank speelt daarbij nog altijd een rol, maar wel in gewijzigde vorm.

De geschiedenis van het PageRank algoritme

Het oorspronkelijke PageRank algoritme keek vooral naar de kwantiteit van inkomende links van een webpagina. Hoe meer inkomende links, hoe hoger de PageRank en hoe hoger een pagina in de zoekresultaten naar voren kwam. Inkomende links werden gezien als een positieve verwijzing en aanbeveling en daar werd in het algoritme waarde aan gehecht.

Een goede Google PageRank krijg je met relevante en kwalitatieve inkomende links

De PageRank van een webpagina was zichtbaar in de Chrome browser via de toenmalige Google Toolbar en had een waarde van 1 tot 10. Omdat het algoritme vooral uitging van kwantiteit, viel het eenvoudig te manipuleren. Door te zorgen voor veel inkomende links, konden website eigenaren een hoge PageRank scoren. Daarmee ontstonden links farms en de mogelijkheid grote hoeveelheden inkomende links te kopen.

Als gevolg hiervan bracht Google de Penguin Update uit. Deze algoritme update richt zich op de kwaliteit en relevantie van links. Als inkomende links niet relevant zijn en van websites of link farms komen met slechte kwaliteit (spam), dan laat Google je website zakken in haar zoekresultaten.

PageRank vandaag de dag

Vandaag de dag wordt PageRank nog altijd toegepast, zij het in gewijzigde vorm. Google kijkt nog steeds naar inkomende links, omdat zij die nog altijd als een positieve verwijzing en aanbeveling zien. Mits relevant en van goede kwaliteit! Daarbij is het goed het volgende te weten:

  1. Links in de inhoud (tekst, content) van een pagina, hebben meer waarde dan overige links;
  2. De waarde van een link op een pagina is niet afhankelijk van de hoeveelheid verkeer.

Ad. 1) De positie van links

Links in de primaire inhoud van je pagina, dus in de tekst, hebben meer waarde voor Google dan links in bijvoorbeeld het menu, in headers (kopregels), of in de footer. Wanneer je een link direct in de tekst opneemt die wordt gelezen, dan wordt dit als een directe verwijzing gezien naar andere relevante informatie. Lezers zullen ook de neiging hebben hier direct op te klikken. Dat maakt de waarde van deze links groter, dan van andere type links.

Ad. 2) De hoeveelheid verkeer

Lange tijd werd gedacht dat een link meer waarde zou hebben als de link afkomstig was van een pagina met veel verkeer, dan van een pagina met weinig verkeer. Tests hebben echter laten zien dat dit niet het geval is. Het is dus niet nodig om nadrukkelijk op zoek te gaan naar inkomende links van websites met veel verkeer. Leg de focus meer op relevantie en kwaliteit van de sites.

Interne PageRank

Waar PageRank dus sterk afhankelijk is van relevante en kwalitatieve inkomende links, kun je dit niet volledig sturen en heb je het niet volledig in de hand. Anders is dat met interne links en dus je interne PageRank. Op je eigen website kun je met interne links precies de nadruk leggen op de pagina’s en content die het meest van belang is. Door vanaf andere pagina’s daar intern naar te verwijzen, stijgt de PageRank van deze pagina’s, wat ten goede komt aan hun ranking.

Kijk dus goed welke pagina’s van jouw website het meest van belang zijn en de belangrijkste boodschap vertellen aan je doelgroep en potentiële klanten. Leg vervolgens een weloverwogen interne linkstructuur aan, waarmee de PageRank van deze pagina’s stijgt.

Heb je hulp nodig of heb je vragen, neem dan contact met ons op, of vraag gratis onze SEO scan aan.

Guus Weitzel

Laatste blogs

Hoe werkt het algoritme van Google?
Lees meer...
Google Analytics 4 versus Universal Analytics
Lees meer...
Hoe word ik goed gevonden op Google Maps?
Lees meer...

SEO cursus

 
SEO cursus aan VU Oss

7 nov t/m 19 dec 2022

Lees meer...